Mengharapkan kehadiran umat dalam Perayaan Ekaristi Perayaan Wajib Santo Yoakhim dan Santa Anna.