Adorasi Sakramen Mahakudus

Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar (Luk 16:10)

Kasih Setia Tuhan menyertai langkahku, bersama Rm. Albertus Sadhyoko Rahardjo, SJ pada :
Minggu, 18 September 2022
Pk. 13.00 WIB

*Terbuka untuk umum*