VANCLAR
VANGUARDIAS CLARISAS = GARDA DEPAN MISIONARIS CLARIS

VanClar (VC) adalah Kelompok Misionaris Awam yang merupakan bagian integral dari Keluarga INESIAN, bersama dengan Kongregasi Misionaris Claris dari Sakramen Mahakudus (Suter MC) yang telah diakui oleh Gereja melalui Konstitusi Misionaris Claris Dari Sakramen Maha Kudus dengan Bunda Maria Guadalupe sebagai pelindung.

VanClar pada umumnya berkedudukan di tempat dimana Para Suster Misionaris Claris (Sr. MC) berkarya, misalnya di Indonesia berada di Jakarta, Surabaya, Madiun, Ruteng, Wudu dan beberapa kota lainnya. Sebagai garda depan Suster MC, anggota VanClar secara bersama- sama dengan Sr. MC terlibat dalam karya/ kegiatan Rohani maupun karya – karya sosial kemasyarakatan di tempat domisili.

SEMANGAT VANCLAR

Semangat VanClar sesuai dengan semangat dan cita- cita Ibu Pendiri BEATA MARIA INES TERESIA ESPINOSA : MISIONER, EKARISTIK, MARIA dan IMAMI. Berlandaskan cinta dan kegembiraan untuk membawa Kristus kepada sesama melalui kesaksian hidup iman. Kepatuhan terhadap kehendak Ilahi merupakan sumber kegembiraan yang tercermin dalam kehidupan sehari- hari dimanapun berada: dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Paroki, tempat kerja dan seterusnya. Hendaknya Iman membuat VanClar melihat kehendak suci Allah yang ditunjukkan kepadanya dalam segala peristiwa.

**Semboyan hidup VanClar: Hidup Bagi Kristus (HIBATUS).

PEMBINAAN VANCLAR

“ Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikan-Nya kepadamu” YOHANES 15:16

 1. Menjadi Anggota VanClar – Hendaklah merupakan “PANGGILAN”
 2. Panggilan Hidup dalam Kesucian “PENGHAYATAN TERHADAP JANJI BAPTIS”
 3. Melakukan promosi panggilan / keutamaan hidup
  • Kegembiraan, Kesederhanaan, Cinta Kasih, Kesetiaan, Kejujuran hati, Kemurahan hati, Penyangkalan diri, Kedahagaan merasul.

PENGURUS VANCLAR

 1. Pembimbing : Sr. Felixia Elisabeth Wea, MC
 2. Penasehat : Josef Dewa Putu Ridiasa
 3. Ketua : Angela Lo
 4. Wakil Ketua : Elfrida Shinta Kurniawati
 5. Sekretaris :
  • Maria Theresia Rika Widjaja
  • Yohanes Prihatin Lelono Broto
 6. Sie Liturgi :
  • Maria Cicilia Irma Tuwaidan
  • Fransisca Yunita Papuas (Ibu Broto) – Almarhumah
 7. Koordinator Bimbel :
  • Djoko Tri Sukarso
  • Maria Theresia Rika Widjaja
  • Maria Cicilia Irma Tuwaidan
  • Maria Anastasia Nina Sukaningsih
  • Patronela R.W Trince/Oni
 8. Petugas Arisan Ibu-Ibu :
  • Maria Theresia Kusyuniati Sachwien (Yuni)
  • Theresia Liana Susanty Kosasih
  • Lucia Sienny Sepoetro
  • Gerardus Irwan Wangsa Wijaya

KEGIATAN VANCLAR

ROHANI

 1. Reguler / Wajib
  • Kalasanta
  • Rekoleksi sebelum Pembaharuan Janji
  • Triduum
  • Melaksanakan hidup Sakramental
 2. Non – Reguler
  • Mengikuti Liturgi Paroki
  • Ziarek

SOSIAL

 1. Reguler
  • Bimbel Mita
  • Arisan Ibu-Ibu
 2. Non – reguler
  • Kunjungan Panti Asuhan
  • Baksos

VANCLAR JAKARTA

Dalam mewujudkan semangat tersebut diatas VanClar Jakarta sejak awal berdiri sekitar tahun 2006 senantiasa aktif mendampingi Suster MC dalam berkarya baik dalam karya pelayanan Rohani maupun Karya Sosial Kemasyarakatan.

Secara Kelompok Organisasi VanClar terikat pada aturan – aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar

KELOMPOK KATEGORIAL?

Adanya rencana dari Paroki untuk menjadikan VanClar sebagai salah satu Kelompok Kategorial Paroki, kiranya akan membuat VanClar bisa lebih berperan dalam mendukung kegiatan- kegiatan Paroki dan menjadikan VanClar lebih berkomitmen dalam karya Pelayanan Paroki.

Dengan demikian pula kiranya VanClar makin dikenal oleh umat dan tertarik untuk bergabung sehingga akan terjadi proses regenerasi berkelanjutan dan membuat Kelompok semakin berkembang.